FLENSBURG SOM GRÆNSEBY TIL DANMARK

"Musikalske indflydelser og aktiviteter fra nabolandet"

Når jeg i min indledning til Jazzclub Flensburgs historie går ind på den almene situation inden for jazz i Tyskland efter 1945, har jeg bevidst undladt at henvise til Flensburg som grænseby til Danmark.
Dette krævede en noget mere udførlig undersøgelse, for en stor del af aktiviterne med betydelige virkninger er sket takket være "Sydslesvig Forening" ("Südschleswiger Verein") såvel som danske medier.

Dernæst må erindres om, at de til enhver tid eksisterende radiostationer ved en landegrænse lapper over hinanden, dvs. de er lige lette at lytte til. Som bekendt har netop Flensburg et meget stort "dansk mindretal", og på den måde blev der i mange hjem lyttet til Danmarks Radio.
Opbygningen af de danske udsendelser var fra begyndelsen anderledes end programmerne efter krigen i Nord-Tysklands fremherskende sender, NWDR, Hamburg.
Kun omkring midnat blev der i nogle timer i weekends sendt lidt mere spændende musik for unge mennesker, når Teddy Paris f.eks. førte sine lyttere gennem udsendelsen "Saturday Night Club".

Ganske andre toner kom der fra vore naboer i Norden! Dér var der altid et broget udbud. Man vovede i en musikudsendelse at blande klassisk og underholdning med jazz.
På grund af udgifterne blev der sendt live fra diverse klubber og dansesteder, hvor de bedste danske grupper spillede.
Uforglemmelig forbliver Svend Asmussens Quintet eller "Malihini Kvartetten" med Jørn Grauengaard såvel som adskillige gode sangerinder - for blot at nævne et par eksempler. Altid var det swingende, danseglad musik - ofte amerikanske slagere fra 30'rne og 40'rne, såkaldte jazz-standarder.
Og så kom de første rigtige jazz-udsendelser med Børge Roger Henrichsen! ("Natekspressen", "Jazzmosaik" etc.). Han lagde altid de nyeste plader på - plader, man ofte aldrig havde hørt om i Tyskland.

I den tyske efterkrigs-jazz-historie bliver AFN og BFN ofte nævnt. Også jeg har allerede citéret disse amerikanske og britiske sendere, fordi de - i modsætning til de tyske radiostationer - spillede jazz eller noget jazz-lignende. Jeg ville gerne allerede som 10-årig have hørt disse sendere, hvis man havde kunnet modtage dem godt i Flensburg... Ganske anderledes med Danmarks Radio:dér kunne man rigeligt jazz - og modtagelsen var prima!

De, der i Flensburg interesserede sig for moderne dansemusik og jazz, glædede sig allerede, når én af biograferne viste de dengang kommende, amerikanske musik-film, hvor - som fx i Esther Williamsfilmene - kendte, amerikanske big bands spillede.
Musikere, der efter krigens slutning var blevet hængende i Flensburg, forsøgte hurtigst muligt igen at komme til de større byer som Hamburg, Frankfurt og Köln, hvor der i det mindste var et levende natteliv eller radiostationer, hvor kunne give jobs.

Af de internationalt store jazz-navne kom ingen til Flensburg. Dér havde regionalhovedstaden Kiel det betydeligt bedre. Da Stan Kenton med sit orkester og sangerinden June Christy i 1953 optrådte i Kieler Ostseehalle, var man ved at dåne af misundelse. Men hvem havde dengang penge til at køre dertil? Fra Flensburg var der kun meget få sande jazz-fans!
Som eneste højdepunkt med international besætning i 50'erne kan nævnes LIONEL HAMPTON-koncerten i Deutschen Haus den 26.december 1957.

Linel Hampton Autogramm auf der Eintrittskarte

Ellers lavede tyske arrangører af jazz-koncerter en stor bue uden om Flensburg.
Da Jazz Club Flensburg (JCF) kort før sin opløsning blev medlem af den tyske jazz-sammenslutning, havde der været mulighed for - idet mindste - at tage de daværende store, tyske jazz-navne til Flensburg. Finansielt vovede ingen at tage risikoen, og sponsorer var der ingen af dengang! En støtte fra byens side? Fandtes ikke (...slet ikke til jazz!)

Senere i 60'erne kom bedre tider!
Takket være den allerede nævnte "Sydslesvig Forening" ("Südschleswiger Verein"), der i regionen markérede sig inden for mange kulturelle områder, kom der en række fantastiske jazz-koncerter.
I København ved "Danmarks Radio" (DR) var der sket noget: Den internationalt kendte jazz-bassist ERIK MOSEHOLM (bl.a. valgt til Årets Musiker 1958) havde sammen med Børge Roger Henrichsen fået trumfet en idé gennem hos DR, nemlig at etablere en slags "Jazz Workshop", hvortil hørte ca. 10-12 af de bedste danske musikere og arrangører.
"Jazz Workshops" fandtes allerede ved andre sendere som fx NDR i Hamburg under mangeårig ledelse af Hans Gertberg. I modsætning til NDR forpligtede Danmarks Radio ikke musikerne til et specielt tema og en dertil hørende koncert, men musikerne blev en fast institution, der kaldte sig "RADIOJAZZGRUPPEN", ikke at forveksle med Danmarks Radio's BIG BAND, der allerede dengang eksisterede under ledelse af Ib Glindemann!!!
Denne institutions hovedmål var at give musikere og arrangører mulighed for - i finansiel uafhængighed - at fremføre egne værker og arrangementer. Specielt drejede det sig om at give ukendte musikere adgang til et bredere forum.
København var i årevis et Mekka for amerikanske jazz-musikere i topklasse, og således var det nærliggende, at alle før eller siden spillede med "RADIOJAZZGRUPPEN".

Moseholm Radiojazzgruppen


Musikere som Don Cherry, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Clifford Jordan, Lee Konitz, Yusef Lateef og Ben Webster er blot nogle af dem, hvis medvirken siden inspirerede gruppen.

Omkring "RADIOJAZZGRUPPEN"s udvikling og 27-årige historie har én af grundlæggerne, ERIK MOSEHOLM, netop udgivet en meget interessant bog. Den hedder "Den Hemmelige Krystal. En Bog om RADIOJAZZGRUPPEN", og den er udkommet på forlaget Elkjæroghansen i København.

"DEN HEMMELIGE KRYSTAL" (*)
en Bog om RADIOJAZZGRUPPEN

Buchtitel Moseholm Vorderseite Buchtitel Moseholm Rückseite

I dette værk beskriver Moseholm omhyggeligt tilblivelsen og de enkelte perioder under skiftende musikalsk ledelse og forskellige musikeres deltagen. Samtidig kommer musik-kritikere til orde. Et virkelig vellykket værk, som på en strålende måde giver indblik i "Radiojazzgruppen"s historie, ledsaget af over 200 sort/hvide fotos.

*) (tysk: "Der geheime Kristall")
Indtil videre kun udgivet på dansk!!!


Allerede sidste år mødtes jeg med LARS HENNINGSEN fra Det Danske Bibliotek i Flensburg for dér at forske i arkiverne over de forskellige koncerter med danske og internationale jazz-musikere og orkestre, der i de forgangne årtier havde givet koncerter i det såkaldte sydslevigske område. Jeg blev sparet for en del af dette omfattende arbejde, for i Erik Moseholms nye bog står stort set alle "RADIOJAZZGRUPPEN"s koncerter optegnet.

På dette sted kan fastslås, hvilken kulturel indsats "Sydslesvigs Forening" i løbet af årene har ydet inden for jazzens område!

"RADIOJAZZGRUPPEN"

Den første koncert med "Radiojazzgruppen" fandt sted den 13.december 1966 i Flensburg.
En kæmpe-succes med udsolgt i "Flensborghus".
Aviserne var fulde af lovord! Bl.a. skrev daværende "Heimat Zeitung": (udsnit) "det blev en usædvanlig jazz-aften for Flensburg...under ledelse af Ray Pitts, hvis usædvanlige musikalitet bevirkede, at samspillet med solisterne..." etc.
eller
Flensborg Avis: (udsnit) "Det lykkedes Ray Pitts" legendære musikalitet at holde de mange "individualister" sammen på bedste måde... en helt igennem vellykket aften".

Fra denne periode stammer optagelserne med Radiojazzgruppen under ledelse af Erik Moseholm.

Erik Moseholm Collection 3 CD Cover Erik Moseholm CD
Inlay Moseholm Inlay2 Moseholm
Titel Moseholm Collection 3


De følgende år vil jeg kun nævne sporadisk, for der var hvert år en tourné gennem Danmark, hvor en afstikker til Sydslesvig ikke blev glemt. Det var ikke kun i Flensburg, men der var ligeledes koncerter i Schleswig og Husum. I årene 1967-1974 havde Palle Mikkelborg overtaget ledelsen af orkestret. Allerede år tidligere var Erik Moseholm blev fastansat ved Danmarks Radio og sørgede for organiséring og gennemførelse af koncerterne. Den musikalske ledelse af orkestret vekslede flere gange i de efterfølgende år.

Interessant er et brev fra den i dag verdenskendte paianist JOACHIM KÜHN til Erik Moseholm den 8.marts 2.001, hvor han mindes Flensburg-koncerten: (udsnit) "you gave me a Trioconcert in Denmark. Radiojazzgruppen played 2.part. After you invited me for the Flensburgconcert, where also Dexter Gordon and Ben Webster played. This was a great experience... It's funny, a few weeks ago I found the tape of "Paris 71" with the Radiojazzgroup in a concert in Flensburg. It sounded real good. I remember Palle playing trumpet and conducting, Alex Riel, Bo Stief and the whole group, after
30 years those musicians are sounding very fresh, modern and not dated".

Radiojazzgruppen havde allerede eksisteret i 15 år, da den verdensberømte trompetist, Dizzy Gillespie, i 1976 blev engagéret til en række koncerter.
Den første koncert fandt sted i februar i Slesvig på Hotel Scandia. Dengang skrev "Schleswiger Nachrichten" bl.a.: (udsnit) "De mange tilhørere i alle aldre i salen på Hotel Scandia applaudérede begejstret den danske RADIOJAZZGRUPPEN og den internationalt kendte amerikanske jazz-trompetist Dizzy Gillespie... Han kom til Danmark kun fire timer før gruppens optræden i Slesvig...

Den næste koncert fandt sted den 1.marts 1976 i "Deutschen Haus" i Flensburg.
En oplevelse for Flensburg!
Læser man de daværende anmeldelser i Flensburgs aviser "Flensborg Avis" (dansk) og "Flensburger Tageblatt" (tysk), synes der at have været to koncerter! "Flensborg Avis" beretter om "Årets jazz-oplevelse" og beskriver argumentéret aftenens musikalske forløb. "Flensburger Tageblatt" (underskrevet "gb") hørte og så tingene på en anden måde: (udsnit) "De lyse fanfarers strålen"... "ikke så få af jazz-festens besøgende i "Deutschen Haus" sneg sig som følge af kedsomhed ud fra koncerten før afslutningen". Anmelderen, der muligvis som følge af en høreskade fulgte en del af koncerten uden for salen, opsnappede brokker som "fad", "forældet-umoderne".

Ja, ja, - Flensburg havde tilsyneladende dengang et forvænt publikum...

RADIOJAZZGRUPPEN kunne fejre sit 25 års jubilæum med koncerter den 17.september 1986 i Husum, 18.september 1986 i Schleswig og 19.september 1986 i Flensburg.

I de følgende år blev Danmarks Radios gruppe opløst af organisatoriske årsager. Nogle af musikerne var i tidens løb blevet medlemmer af RADIOENS BIG BAND og mere og mere blev der spillet kompositioner af musikere, der havde samlet deres erfaringer i RADIOJAZZGRUPPEN.

Text: Klaus Lorenzen
Dän. Bearbeitung: Benedicte Andersen

D-Flagge Text in deutscher Sprache

hjemmeside swinging-flensburg.de